Người giỏi không phải là người làm tất cả

work-smart

Lợi ích của nghệ thuật uỷ thác công việc hiệu quả:

  • Giúp bạn có thêm nhiều thời gian
  • Giúp bạn tập trung vào những điều quan trọng nhất
  • Tạo điều kiện cho các nhân viên của bạn phát triển năng lực và sự tự tin
  • Tạo điều kiện huấn luyện và đào tạo nhân viên của mình
  • Tạo cho bạn cơ hội nhận ra năng lực thực sự của nhân viên cấp dưới
  • Đảm bảo kết quả thành công

Sáu bước uỷ quyền hiệu quả

 • Bước 1: Chuẩn bị trước khi giao việc
 • Bước 2: Xác định cụ thể yêu cầu công việc. Yêu cầu người được uỷ thác lặp lại những yêu cầu công việc để đảm bảo rằng anh ấy/cô ấy đã thực sự hiểu rõ công việc được giao
 • Bước 3: Xác định rõ thời hạn hoàn thành công việc
 • Bước 4: Định rõ mức độ và phạm vi thẩm quyền mà người được uỷ thác có thể sử dụng để hoàn thành công việc
  • Mức 1: quyền đề nghị
  • Mức 2: quyền thông báo và khởi xướng
  • Mức 3: quyền hành động

 

 • Bước 5: Xác định các mốc thời gian để kiểm tra, đối chiếu nhằm đánh giá tiến độ công việc và thực hiện hướng dẫn nếu cần thiết. Vào giai đoạn đầu, nên thường xuyên kiểm tra, đối chiếu; sau đó giảm dần mức độ khi người được uỷ thác công việc chứng tỏ đã hoàn toàn nắm được công việc
 • Bước 6: Tiến hành tổng kết công việc để trao đổi về những thành quả, thiếu sót cần cải thiện, và rút ra bài học nếu có

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *