Cách thêm signature trong IBM Lotus Notes

Signature hay còn được gọi là chữ ký là một phần không thể thiếu trong mỗi email. Signature cho người nhận email biết người gửi là ai (cá nhân hay công ty), vị trí hoặc thông tin liên lạc, v.v..

Hướng dẫn: dưới đây là chi tiết cách tạo signature trong IBM Lotus Notes:

Bước 1: Login vào IBM Lotus Notes

Bước 2: Vào File -> References … -> mở hộp thoại References

Bước 3: Trên cây bên trái của hộp thoại -> chọn Mail

Bước 4: Bên phải chọn vào Tab tên Signature

Bước 5: bạn chọn vào một trong 3 tùy chọn bên dưới

  • Rich Text
  • Plain Text
  • HTML or Image File

Bước 6: sau đó bạn nhập signature vào trong textbox tên Rich Text như mẫu bên dưới

THANH THÚY
Nhân Viên
Công ty H2H
0908 xxx xxx

Bước 7: nhấn OK để hoàn tất

Kiểm tra

Giờ thì signature đã được tạo, mỗi lần bạn soạn email thì signature tự động được thêm vào ở cuối mỗi email. Bạn chọn File -> New -> Message bạn sẽ thấy signature của mình được đặt ở cuối email rồi đó.

Chúc các bạn thành công!

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *