Daily stand-up có bắt buộc trong Agile?

CÓ cũng như KHÔNG – nó là vấn đề chủ quan.

Hầu hết những người thực hành Agile mà tôi đã làm việc hoặc tương tác với quan điểm cho rằng daily stand-up (Scrum) là bắt buộc khi theo Agile. Hầu hết đều nói rằng bạn không theo AGILE nếu bạn không có daily stand-up.

Tôi thường nghĩ khác với những tuyên bố như vậy. Theo tôi, điều này tùy theo development team.

daily stand-up in scrum

KHÔNG – Nếu nhóm phát triển là rất nhỏ (ví dụ: nhóm có từ 2-4 thành viên) và họ đang giao tiếp với nhau nhiều lần trong ngày và mỗi người trong số họ biết những người khác trong nhóm đang làm gì, những gì vấn đề họ đang phải đối mặt. Nếu họ gặp nhau qua các buổi uống trà trà / hút thuốc / ăn trưa và thảo luận về tình trạng công việc / trở ngại / giải pháp của họ, và nếu họ nghĩ rằng không còn thảo luận trong cuộc họp Scrum và không có giá trị kinh doanh nào xuất hiện nó, nhóm có thể bỏ qua để tiến hành các cuộc họp chính thức hàng ngày hoặc có nó trên cơ sở nhu cầu.

CÓ – Chắc chắn nếu đội ngũ phát triển có quy mô đủ lớn hoặc mặc dù quy mô team nhỏ nhưng không có nhiều giao tiếp xảy ra hoặc đội được phân phối, cuộc họp Scrum nên được tiến hành hàng ngày mà không thất bại. Sẽ không có một nền tảng khác mà nhóm sẽ được cập nhật về các nhiệm vụ / tình trạng của những người khác trong đội hoặc những vấn đề mà họ phải đối mặt.

Là một người theo Agile, tôi tin rằng cuộc họp Scrum hàng ngày tạo ra giá trị lớn (được đề cập dưới đây) nếu thực hành cẩn thận:

1. Giữ cho nhóm đồng bộ hóa về công việc xảy ra trong nhóm và tình trạng của nhóm.
2. Cung cấp cơ hội để nhóm chia sẻ những trở ngại.
3. Xây dựng sự tin tưởng giữa các thành viên trong nhóm.
4. Tạo điều kiện giao tiếp tốt hơn trong nhóm.
5. Cung cấp cơ hội để lên kế hoạch sửa đổi nhỏ trong sprint.
6. Tạo ra một nền tảng cho nhóm chia sẻ ý tưởng, các bài học, các chủ đề để thảo luận … để có thể tổ chức cuộc họp riêng sau cuộc họp Scrum, nếu cần.
7. Và tất nhiên, nơi để chúng ta có bữa ăn trưa hàng ngày / hàng năm hoặc các sự kiện cùng nhau.

Những suy nghĩ trên đây của tôi dựa trên Tuyên ngôn Agile (the Agile Manifesto) mà nói rằng “Các cá nhân và tương tác với các quy trình và công cụ” – Tuyên bố Agile nên được xem là hướng dẫn thay vì là theo quy tắc đối với các quy trình. Bất cứ quá trình hoặc thực hành nào không mang lại giá trị kinh doanh trong thời gian đáng kể và nếu team đồng ý, nên bỏ qua sau khi xem xét cẩn thận và có thể được giới thiệu lại trong tương lai khi nhóm nghĩ rằng nó sẽ hữu ích hoặc sẽ mang lại một số giá trị kinh doanh.

Tương tự, việc tổ chức cuộc họp Scrum hàng ngày hay không nên được quyết định dựa trên một số yếu tố như quy mô nhóm, mức độ giao tiếp và hợp tác với nhóm, nếu nhóm cùng làm chung vị trí địa lý hoặc các thành viên trong team khác vị trí địa lý.

daily-scrum-is-not-report

Bài viết gốc của tác giả Nikunj Bindlish


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *