Chúng ta được lợi ích gì khi estimate bằng story point?

Tôi giả sử rằng tôi và bạn tham gia chạy Hồ Chí Minh Marathon. Tôi có thể hoàn tất 42 km trong vòng 6 giờ, còn bạn, bạn có nhiều kinh nghiệm hơn và có thời gian tập luyện lâu hơn tôi, độ bền, sự dẻo dai của bạn tốt hơn nên bạn có thể hoàn tất nó trong vòng 4 giờ.

Ok. Mặc dù  mình rành đường chạy hơn bạn nhưng sức khỏe vẫn yếu hơn bạn, thời gian tập luyện cũng chưa đủ lâu nên mình không thể hoàn thành nó trong vòng 4 giờ được. Và tôi chỉ có thể nói với bạn tôi chỉ có thể hoàn tất marathon trong vòng 6 giờ, bạn không thể ép mình đùng một phát hoàn thành 42 km trong vòng 4 giờ như bạn được vì sức mình có hạn.

Có lẽ chúng ta sẽ nổ ra cuộc tranh luận 4 giờ hay 6 giờ đây. Hay chúng ta mỗi người nhịn một chút để cùng hoàn thành 42 km đó trong vòng 5 tiếng đây?

Thực sự cả hai đều đúng. Mình thật sự phải mất 6 giờ để hoàn tất 42 km, còn bạn chỉ cần 4 giờ đổng hồ. Khi chúng ta cố gắng dùng thời gian để ước lượng cho cuộc chạy marathon thì rõ ràng nó không hợp lý vì tôi và bạn có tốc độ chạy hoàn toàn khác nhau.

Nhưng nếu chúng ta dùng một cách đo trừu tượng hơn một tí, trong trường hợp vấn đề của chúng ta đó là kilomet thì tôi và bạn có thể hoàn toàn nhất trí với nhau. Chúng ta đồng ý là marathon là 42 kilomet và vấn để khác nhau đó là chúng ta hoàn tất nó với thời gian khác nhau.

Story point được sinh ra để phục vụ cho cùng mục đích này. Nó giúp cho các thành viên có những kỹ năng khác nhau và tốc độ làm việc khác nhau sẽ cùng đồng ý.

Làm cái ví dụ cho dễ hiểu ha. Ví dụ như ứng dụng cần có thêm chức năng gửi email cho khách hàng sau khi họ đặt hàng trên website. Anh senior làm trong team 5 năm estimate cỡ 2 tiếng nhưng cô junior mới vô team được một tháng chắc chắn sẽ estimate ít nhất 8 tiếng chẳng hạn. Giờ phải theo ai đây, nếu chúng ta đồng ý 2 tiếng nhưng cô junior vì lý do gì phải lãnh task đó thì sao…

Chính vì vậy story point cho phép những thành viên có kỹ năng khác nhau có thể hiểu nhau và đồng ý về estimation.

Theo mountain goat software

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *