Sử dụng Filter để tìm tables/views/stored procedures trong SQL

Bạn chắc hẳn là gặp nhiều rắc rối cho việc tìm tables/views/stored procedures trong một rừng database, mỗi lần tìm là một cực hình, bạn phải căn mắt tìm xuống, tìm lên, lặng hụp, phải đọc lại cái tên table/view/store procedure cần tìm nhiều lần (bởi vì một số tên nó dài lằn nhằn). Và mình cũng vậy, mấy hôm nay làm đúng cái project chuyên về lập trình trên SQL.

Cái khó nó ló cái khôn thật các bạn ạ, giờ thì mới phát hiện có chức năng filter giúp chúng ta tìm đúng table/view/stored procedure chúng ta cần nhanh hơn.

Bước 1: bạn mở MS SQL Server Management Studio lên.

Bước 2: chọn database cần thao tác.

Bước 3: Click chuột phải lên thư mục tên Tables hoặc Views hoặc Stored Procudures.

Bước 4: Chọn Filter -> chọn tiếp Filter Settings.

Bước 5: Một pop-up hiện ra, trong Filter Criteria sẽ cho chúng ta nhập thông tin của Filter gồm NameSchema, Owner and Creation Date. Bạn có thể nhập 1 trong 4 fields đó, không nhất thiết phải nhập hết.

Ví dụ: bạn có một stored procedure tên Product.GetAllProducts. Bạn có thể nhập như sau:

  • Name = GetAllProducts hoặc
  • Schema = Product

Vậy là giờ trên một đống dữ liệu đó chỉ còn đúng cái mình cần, thật là thoải mái và dễ chịu. Chúc các bạn thành công.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *