Cách lấy required fields trên form bằng scripting

Dưới đây là các bước hướng dẫnlấy tất cả các required fields của form, các bạn có thể tham khảo:

 • Bước 1: mở form có required fields trên browser.
 • Bước 2: mở development tool của browser lên, sau đó copy & paste đoạn script bên dưới vào Console để thấy kết quả. Giả sử bạn đã biết cách debug trên browser để test.
 var requiredAttributeNames = [];

 Xrm.Page.data.entity.attributes.forEach(
 function (attribute, index) {
 if (attribute.getRequiredLevel() == "required")
 { requiredAttributeNames.push(attribute.getName()); }
 });

 if (requiredAttributeNames.length > 0) {
 if (typeof console != "undefined") {
  console.log(requiredAttributeNames.join());
 }
 }
 else {
 if (typeof console != "undefined") {
  console.log("No required attributes detected");
 }
 }
 • Bước 3: kết quả một danh sách tên của required fields sẽ được liệt kê trong Console tab.

Góc Kinh nghiệp chúc các bạn thành công :)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *