Một số link hay dành cho những ai yêu thích wordpress

Góc Kinh Nghiệm chia sẽ cho các bạn một số link khá hay cho những ai thích wordpress WordPress coding standard: http://codex.wordpress.org/WordPress_Coding_Standards Functions: ở đây bạn có thể tra cứu các function mà wordpress đã định nghĩa http://codex.wordpress.org/Function_Reference/ Plugin_API: http://codex.wordpress.org/Plugin_API

1 2 3 4 5