Category: C#

Extension methods

Extension method được sinh ra để giúp cho chúng ta mở rộng khả năng của một class Ý tưởng của extension method là static method của lớp A
Read More