Hàm NOW() trả về ngày giờ hiện tại

Góc Kinh Nghiệm giới thiệu bạn cách sử dụng hàm NOW().

Hàm NOW() trả về ngày giờ hiện tại của hệ thống (tức là ngày hiện tại của máy tính). Nếu định dạng của ô là kiểu General trước khi bạn nhập hàm NOW() vào thì kết quả của ngày giờ hiện tại sẽ tự động được chuyển sang định dạng ngày giờ.

Cú pháp:

=NOW()

Ví dụ: bên dưới là ví dụ cho hàm NOW(), ví dụ bên dưới sử dụng MS Excel 2007. Ngày giờ hiện tại của hệ thống là 15 giờ 7 phút ngày 2 tháng 9 năm 2014.

Hàm NOW() trả về ngày giờ hiện tại
Hàm NOW() trả về ngày giờ hiện tại

Hàm này rất dễ sử dụng, ngoài ra bạn có thể tham thảo thêm hàm TODAY() để so sánh sự khác biệt giữa hàm NOW() và hàm TODAY(). Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công :)

Ghi chú: Nếu bạn sao chép nội dung của Góc Kinh Nghiệm về website của bạn thì vui lòng để rõ nguồn gốc, nhằm tôn trọng tác giả bài viết cũng như tôn trọng chính bạn.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *